Fundacja Nowa Wola

Pomagamy

Zgodnie z głównym założeniem powołania Fundacji Nowa Wola, którego celem jest wsparcie jak też poprawa warunków życia osób zamieszkujących okoliczne tereny. Otoczone opieką zostaną osoby pokrzywdzone przez los, starsze, samotne i chore. Pozyskiwany będzie sprzęt specjalistyczny dla osób wymagających opieki. Jednym z założeń działalności jest też integracja osób niepełnosprawnych w społeczeństwie ludzi zdrowych.

Wpłat można dokonywać na konto fundacji 06 8060 0004 0554 3528 2000 0010

W tytule przelewu dopisując nazwę danej akcji.

Wszelkich szczegółowych informacji udzielamy pod numerem :

668 617 777      692 418 400      85 667 23 06

Aktualnie prowadzone akcje przez Fundację Nowa Wola.