Władze Fundacji

Prezes Fundacji

Małgorzata Pawluczuk

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą TRANS PP . Od kilkudziesięciu lat szczęśliwa żona i matka dwóch dorosłych córek . Członkini rożnych stowarzyszeń społecznych i biznesowych , biorąca udział w wielu przedsięwzięciach lokalnych w strefie gospodarczej i społecznej . Od 2009 roku była czynnie zaangażowana w Radzie Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w Nowej Woli. Po przekształceniach w lutym 2015 roku odeszła z Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne i weszła do Zarządu Fundacji Nowa Wola. Sprawuje funkcję prezesa. Nade wszystko ceniąca mir domowy i stabilizację. Chęć niesienia pomocy wynika z otwartego serca na otaczający świat.

Wiceprezes Fundacji

Ks. Jarosław Szczerbacz

Ks. Jarosław Szczerbacz w 1987 roku ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie, a następnie w 1999 roku Chrześcijańską Akademię Teologiczną. 3 kwietnia 1988 roku z rąk biskupa łódzkiego i poznańskiego Szymona przyjął święcenia diakonatu, a 2 października tego samego roku kapłańskie. W latach 1988 – 1991 pełnił funkcję wikariusza katedry św. Aleksandra Newskiego w Łodzi i jednocześnie proboszcza parafii św. Mikołaja we Włocławku. W latach 1991 – 1995 był proboszczem parafii św. Anny w Kruszynianach, a od 1995 roku jest proboszczem parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Nowej Woli. Za swoją posługę był wielokrotnie nagradzany przez Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Od 2009 roku był czynnie zaangażowany w Zarządzie Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w Nowej Woli. Był inicjatorem utworzenia a potem prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Nowej Woli. Funkcję kierownika WTZ pełni do dzisiaj. Po przekształceniach w kwietniu 2015 roku odszedł z Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne i wszedł do Zarządu Fundacji Nowa Wola.

                                                                         

Rada Fundacji

Anatol Panasiuk

Profesor medycyny, lekarz, nauczyciel akademicki pracuje w Klinice Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby w Uniwersytecie Medyczny oraz w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym wBiałymstoku. Autor wielu publikacji naukowych, książek. Specjalista z zakresu medycyny morskiej i tropikalnej, zdrowia publicznego i chorób zakaźnych. Nagrodzony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. Zaangażowany czynnie w różnych organizacjach społecznych oświatowych, zdrowotnych oraz charytatywnych. Od 2009 roku był czynnie zaangażowany w Radzie Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w Nowej Woli. Po przekształceniach w lutym 2015 roku odszedł z Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne i wszedł do Rady Fundacji Nowa Wola. Żonaty, ma dwóch synów.

Joanna Szewczenko

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Warszawie W 2001r. uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego i została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku. W latach 1997- 2007 pracownik naukowy na Wydziale Marketingu i Zarządzania Politechniki Białostockiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców różnych branż (handlowej, motoryzacyjnej, produkcji spożywczej, budowlanej, drzewnej, usługowych, itp. ) w tym grup kapitałowych oraz podmiotów sektora finansów publicznych i organizacji pozarządowych. Znajomość praktyczna prawa cywilnego, handlowego, ubezpieczeniowego, gospodarczego, pracy, zamówień publicznych, administracyjnego i podatkowego. Doświadczenie w zastępstwie procesowym w sądach powszechnych oraz sądach polubownych. Partner w Kancelarii Radców Prawnych CAVERE Polecka Szewczenko spółka partnerska w Białymstoku.

Iwona Polecka

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Warszawie W 1998r. uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego i została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku. W latach 2004 – 2007 arbiter orzekający w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zespołach Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, trener z zakresu zamówień publicznych. Wieloletnie doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców różnych branż (handlowej, medycznej, deweloperskiej, budowlanej, organizacji odzysku, usługowych, wydawnictw prasowych, itp. ) w tym grup kapitałowych oraz podmiotów sektora finansów publicznych i organizacji pozarządowych. Znajomość praktyczna prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, pracy, zamówień publicznych, administracyjnego i podatkowego. Doświadczenie w zastępstwie procesowym w sądach powszechnych oraz sądach polubownych. Partner w Kancelarii Radców Prawnych CAVERE Polecka Szewczenko spółka partnerska w Białymstoku.