Muzeum Ikon w Supraślu

15 maja 2016
W dniu dzisiejszym w ramach kontynuacji projektu „W poszukiwaniu podobieństw i tolerancji”, realizowanego wraz z Zespołem Szkół w Gródku, grupa naszych podopiecznych udała się do Supraśla, w celu poszerzenia wiedzy dotyczącej prawosławia. Odwiedziliśmy tam Muzeum Ikon, gdzie obejrzeliśmy nową wystawę „TRADYCJE IKONOGRAFICZNE STAROOBRZĘDOWCÓW”, wchodzącą w skład stałej ekspozycji supraskiego muzeum. Podczas zwiedzania mieliśmy możliwość poszerzenia wiedzy dotyczącej doktryny kościoła prawosławnego, jego niepodzielnego i jednolitego wizerunku, przejawiającego się w obrzędowości religijnej, jej sztuce i symbolice. Po obejrzeniu wystawy uczestniczyliśmy w warsztatach o nazwie „Staroobrzędowcy a kanon ikony”, podczas których w oparciu o bogato ilustrowaną teczkę edukacyjną uczestnicy poznali historię i tradycje starowierców, oraz podstawowe elementy kanonu ikonograficznego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na detale wyróżniające wizerunki powstałe w warsztatach staro obrzędowych.
Zdjęcia