Dzień Bosaka

25 maja 2016
W Warsztacie Terapii Zajęciowej 25 dzień maja 2016 roku z inicjatywy pracowni artystycznej przebiegł jako „Dnień Chodzenia Boso”. W trakcie trwania zajęć integracyjnych podopiecznym warsztatu przedstawione zostały medyczne walory chodzenia bez obuwia, oraz omówiony został planowany dalszy przebieg dnia. Po śniadaniu wszyscy uczestnicy udali się na plac przed warsztatem, gdzie odbyły się zajęcia animacyjne. Po zdjęciu obuwia, korzystaliśmy z siedzisk „Sako”, przeprowadzono zabawy w chustą „Klanza”. Chętni mogli też skorzystać z malowania twarzy, uczestniczyć w zajęciach plastycznych, jak też poznać technikę wykonywania figur i postaci z długich balonów. Na zakończenie wszyscy uczestniczyli w zajęciach ruchowych; przeciąganiu liny, oraz meczu koszykówki.
Zdjęcia