Drugim spotkaniem w ramach projektu finansowanego ze środków Województwa Podlaskiego, których organizatorem był Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, był zorganizowany 21 września 2022r. „Międzypokoleniowy przegląd pieśni patriotycznych w wykonaniu osób niepełnosprawnych edycja II”- podczas którego kilkanaście placówek wykonało utwory o tematyce narodowej.

Celem udziału w spotkaniach była integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, wymiana doświadczeń, kształtowanie tożsamości narodowej, zachęcanie niepełnosprawnych do aktywności twórczej, udział niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, oraz podniesienie własnej wartości uczestników spotkań.