Paczki dla podopiecznych fundacji

24 kwietnia 2019
W dniu dzisiejszym kilkoro podopiecznych naszej placówki wraz z instruktorami udało się do podopiecznych Fundacji Nowa Wola- Julii Charkiewicz i Ireny Bielskiej. Celem wizyty było przekazanie paczek świątecznych. Ich fundatorami byli ludzie o dobrym sercu, czynnie wspierający Fundację Nowa Wola i pragną pozostać anonimowi. Celem udziału uczestników warsztatu w dostarczeniu podarowanych rzeczy było ukazanie im różnorodnych form możliwości niesienia pomocy innym jak też rozwój empatycznej postawy wobec potrzebujących.