Warsztat powstał 01 grudnia 2010 roku w Nowej Woli, prowadzony był przez Fundację Podlaskie Hospicjum Onkologiczne, której prezesem jest lekarz, specjalista medycyny paliatywnej, Paweł Grabowski. Kierownikiem WTZ został ks. Jarosław Sczerbacz, który jednocześnie był wiceprezesem fundacji.

Od 1 lipca 2015 roku po przekształceniach w Fundacji PHO Warsztat jest prowadzony przez nowo powstałą Fundację Nowa Wola. W skład nowej Fundacji weszły osoby, które dotychczas działały w Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne, i są to mianowicie: Małgorzata Pawluczuk – prezes oraz ks. Jarosław Szczerbacz- wiceprezes. Radę Fundacji tworzą: Anatol Panasiuk, Joanna Szewczenko i Iwona Polecka. Fundacja Nowa Wola działa w budynku parafialnym i oprócz prowadzenia WTZ  wspiera rodziny osób chorych i osieroconych, prowadzi działalność charytatywną.

Warsztat mieści salę rehabilitacyjną i  sześć pracowni terapeutycznych: pracownia gospodarstwa domowego, pracownia multimedialna, bukieciarsko- ogrodnicza, krawiecka, techniczna oraz artystyczna. W WTZ zatrudnionych jest sześciu Instruktorów, Kierownik, Księgowa, Rehabilitant, Psycholog, dwóch Kierowców, dwóch Palaczy i Sprzątaczka. Kadra opiekuje się trzydziestoma niepełnosprawnymi uczestnikami w godzinach 7:30 – 15:30.