Święcenie grobów na cmentarzu w Nowej Woli

24 kwietnia 2016
Dzisiejszego dnia wyjechaliśmy całym warsztatem na pobliski cmentarz, gdzie odbyło się uroczyste święcenie grobów.
Zdjęcia