Nasi uczestnicy warsztatu wraz z opiekunami wzięli udział  w  święcie Archanioła Michała w Nowej Woli. Po nabożeństwie w cerkwi odbyła się uroczysta procesja do krzyża upamiętniającego cerkiew św. Michała.

Udział w uroczystościach miał na celu naukę prawidłowego zachowania się w świątyni.