Wojewódzka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

28 sierpnia 2020
W dniu dzisiejszym siedmioro uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli uczestniczyło w „Wojewódzkiej Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych” Ogrodniczki 2020. Organizatorami imprezy byli: Podlaskie  Stowarzyszenie  Sportowe  Osób Niepełnosprawnych  „START”  w Białymstoku, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Galeria zdjęć

Uczestnicy spotkania rywalizowali w wielu konkurencjach sportowych takich jak: bieżny tor przeszkód, rzut lotką do celu, rzut piłką lekarską, turniej tenisa stołowego, pchnięcie kulą, rzut piłką do kosza, rzut kółkiem ringo do celu, gra „piłka nożna”. Podopieczni naszej placówki osiągnęli zadowalające dla nich wyniki sportowe w poszczególnych konkurencjach.

Celem udziału w imprezie było upowszechnianie sportu, wzrost aktywności wśród osób niepełnosprawnych, popularyzacja czynnego wypoczynku, promocja integracji i pozytywnych postaw, oraz propagowanie sportu osób niepełnosprawnych, aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych i rywalizacja sportowa.