Wyświęcenie nowego busa

17 lutego
Dzięki dotacji PFRON w ramach programu pn. „Program wyrównywania szans miedzy regionami III” w obszarze D oraz sponsorom udało się zakupić nowy samochód do dowozu osób niepełnosprawnych – podopiecznych WTZ w Nowej Woli.
Zdjęcia
Główni sponsorzy:

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Anatol Timoszuk- Hotel Leśny

 

Firma  Pronar w Narwi