38 Piesza Pielgrzymka na św. Górę Grabarkę

Wyruszyła 38. Piesza Pielgrzymka Prawosławna na św. Górę Grabarkę. To rokrocznie największa w kraju pielgrzymka na uroczystości Przemienienia Pańskiego w tym sanktuarium, odbywające się tam 18–19 sierpnia. Przemienienie Pańskie to główne święto w monasterze na św. Górze Grabarce, w najważniejszym miejscu dla prawosławnych w Polsce. Zwykle bierze udział w tych uroczystościach kilka – kilkanaście tysięcy wiernych.

W piątek (12.08.2022) swoją pielgrzymkę rozpoczęli wierni z Sokółki, której trasa prowadzi przez Gródek, Michałowo, Nową Wolę, Suszczę aż do Narewki na dłuższą przerwę z noclegiem. Pątnicy w ciągu sześciu dni pokonają 150 km. Uczestnicy naszego warsztatu przywitali pielgrzymów w czasie ich krótkiej przerwy w cerkwi w Nowej Woli.