Spotkanie przedświąteczne

18 grudnia 2018
W dniu dzisiejszym odbyło się w naszym warsztacie Spotkanie Przedświąteczne, oprócz uczestników i całej  kadry przybyli zaproszeni goście: Przedstawiciele Samorządu Gminy Michałowo, burmistrz Michałowa Marek Nazarko, ks. Jan Jaroszuk-dziekan okręgu Gródeckiego, ks. Radosław Backiel – wikariusz z Parafii Michałowo, dyrektor LO w Michałowie Dorota Burak, dyrekcja Szkoły Podstawowej w Michałowie, oraz Nadleśniczy Żedni Andrzej Gołembiewski.  

Galeria zdjęć

 Uroczystość rozpoczęła się wspólną modlitwą i odczytaniem fragmentu św. Ewangelii dotyczącej Narodzin Chrystusa.  Spotkanie przebiegło w bardzo miłej, świątecznej atmosferze przy wigilijnych potrawach, a na koniec uczestnicy zaśpiewali  kolędy. Część potraw była przygotowana przez uczestników i kadrę a część w pracowni Gospodarstwa Domowego. Uroczystość miała na celu integrację społeczną oraz kształtowanie prawidłowych postaw społecznych. Pokazania, że pomimo różnic kulturowych i religijnych można i trzeba razem zgodnie współżyć. 

Hej Kolęda

14 grudnia 2018
W dniu dzisiejszym kilkoro podopiecznych naszej placówki uczestniczyło w spotkaniu o nazwie „Hej kolęda”, które odbyło się w Szkole Podstawowej im Władysława Syrokomli w Michałowie.

Galeria zdjęć

We wspólnym kolędowaniu wzięło udział kilkudziesięciu uczniów szkoły, nauczyciele, uczestnicy naszego warsztatu, oraz zaproszeni goście.Udział we wspólnym kolędowaniu miał na celu szerzenie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych jak też integracja ludzi chorych ze środowiskiem dzieci i młodzieży.

Turniej Tenisa Stołowego

12 grudnia 2018
W dniu dzisiejszym zostaliśmy zaproszeni przez Dom Pomocy Społecznej JAWOR w Jałówce na Towarzyski Turniej Tenisa Stołowego.

Galeria zdjęć

Do rozgrywek przystąpił pięcioosobowy zespół naszych zawodników w składzie: Marek Porębski, Marek Leończuk, Marcin Drobot, Krzysztof Wołkowycki oraz Piotr Klimczuk. Celem turnieju było rozwinięcie u osób niepełnosprawnych umiejętności zdrowej rywalizacji, ich integracja z młodzieżą oraz środowiskiem lokalnym jak też rehabilitacja ruchowa uczestników turnieju.

Dyskoteka

27 listopada 2018
W dniu dzisiejszym podopieczni naszej placówki uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym z uczestnikami z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mońkach.

Galeria zdjęć

Dla wszystkich przybyłych gości zorganizowano zabawę taneczną, oraz liczne konkursy i gry sprawnościowe. Spotkanie zakończone było wspólnym posiłkiem. Celem imprezy była integracja osób niepełnosprawnych, oraz nauka kreatywnego spędzania czasu wolnego.

Święto Archanioła Michała

21 listopada 2018
W dniu dzisiejszym uczestnicy warsztatu wraz z opiekunami wzięli udział  w  święcie Archanioła Michała w Nowej Woli. Po nabożeństwie w cerkwi odbyła się uroczysta procesja do krzyża upamiętniającego cerkiew św. Michała. Udział w uroczystościach miał na celu nauczenie prawidłowego zachowania się w świątyni.  

Galeria zdjęć

Wiedźma Erna

14 listopada 2018
W dniu dzisiejszym udaliśmy się do Gminnego Centrum Kultury w Gródku, aby przedstawić  dzieciom ze Szkoły Podstawowej skecz pod tytułem „Wiedźma Erna”.

Galeria zdjęć

Po wystąpieniu naszych podopiecznych, zaprosiliśmy dzieci do wspólnej zabawy, podczas której wiedźmy uczyły tańca. Następnie porozmawialiśmy o naszej codziennej pracy w WTZ i odpowiedzieliśmy na pytania zadawane przez uczniów. Na zakończenie zrobiliśmy wspólną pamiątkową fotografię. Po wszystkim zostaliśmy zaproszeni na słodki poczęstunek.

Zbiór Form Artystycznych

W dniu 30.10.2018 r w Gminnym Ośrodku Kultury w Michałowie odbył się Wernisaż „Zbiór Form Artystycznych 2018” połączony z występami artystycznymi. W występach wzięli udział wykonawcy z jedenastu placówek: DPS „Jawor” z Jałówki, WTZ z Sokółki, Środowiskowy Dom Samopomocy z Bielska Podlaskiego, WTZ z Moniek,DPS „Spokojna Przystań” z Garbar, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy z Łaźni, DPS z Białegostoku, WTZ z Hajnówki, WTZ z Czarnej Białostockiej, WTZ z Kolna, WTZ z Nowej Woli.

Wystawione prace, nadesłane przez zaprzyjaźnione placówki, cieszyły się dużym zainteresowaniem i zebrały liczne pochwały. Różnorodność nadesłanych prac,ciekawe techniki wykonania zachwycały oglądających. Podczas występów zaprezentowano ciekawy repertuar, na który składały się piosenki, wiersze, skecze i pokazy tańców. Spotkanie to miało na celu pokazanie rozwoju artystycznego naszych podopiecznych oraz wspieranie integracji z innymi grupami. Po oficjalnej części zaproszono wszystkich obecnych do „Gospody” na posiłek i dyskotekę. Wspólna zabawa, tak lubiana przez wszystkich zgromadzonych, była okazją do zawarcia nowych znajomości i pogłębienia relacji ze znajomymi i przyjaciółmi z zaproszonych placówek. Celem przeglądu było rozwijanie zdolności artystycznych naszych podopiecznych, wspieranie ich kreatywności, a także promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych i integrowanie ich ze społeczeństwem.

Między pokoleniami: etnografia i dziedzictwo

W 2017 roku zespół Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna” odwiedził wybrane miejscowości położone w gminach Gródek i Michałowo na Podlasiu. Etnografowie prosili reprezentantów starszego pokolenia o podzielenie się swoimi doświadczeniami i wspomnieniami związanymi z rodzicielstwem, a w szczególności tym, jak dawniej wyglądała opieka nad małymi dziećmi. Spotkania miały formę rozmowy, połączonej z oglądaniem zdjęć lub przedmiotów związanych z tematem.

22 października 2018

Spotkania z mieszkańcami gmin stanowiły część projektu „Między pokoleniami: etnografia i dziedzictwo” realizowanego przez Stowarzyszenie, a współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2017. Ich celem było zebranie opowieści starszego pokolenia oraz odnajdywanie w nich wskazówek, które mogą być pomocne dla dzisiejszych rodziców.
Zebrane historie i fotografie stały się podstawą do stworzenia wystawy, filmu, serii pocztówek oraz zabawki. Materiały zostały przygotowane w partnerstwie z Pracownią Filmu, Dźwięku i Fotografii

Efekty pracy mogliśmy zobaczyć 28 października w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Nowej Woli, gdzie odbył się pokaz projektu z wernisażem, projekcją i prezentacjami. Całość dopełniły warsztaty i poczęstunek. Wydarzenie było okazją do spotkania i rozmowy starszego pokolenia z młodymi rodzicami, dziećmi i wszystkimi innymi osobami zainteresowanymi tematem.

VII Turniej Tenisa Stołowego

25 października 2018

W dniu dzisiejszym odbył się VII Turniej Tenisa Stołowego, o charakterze towarzyskim, który jest organizowany co roku przez nasz Warsztat Terapii Zajęciowej.

Do sportowych zmagań przystąpili w tym roku:
Zespół Szkół w Michałowie, miejsce I -Dawid Andruszko, miejsce IV -Zbigniew Świtoń Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań w Garbarach miejsce II -Andrzej Kmita, miejsce III -Lech Kosakowski
Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowej Woli -bez wyróżnień.

Dzięki dyrekcji cały turniej został zorganizowany na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Michałowie.

Celem spotkania była promocja aktywnego stylu spędzania czasu, integracja osób niepełnosprawnych z młodzieżą szkolną oraz popularyzacja zdrowego współzawodnictwa.Spotkanie integracyjne

W dniu dzisiejszym odwiedzili nas znajomi z zaprzyjaźnionego Warsztatu Terapii Zajęciowej „Jard” z Białegostoku.

16 października 2018
Podopiecznym zorganizowano dyskotekę, podczas której odbyło się wiele ciekawych konkurencji, gier i zabaw. Kadra miała okazję do wymiany doświadczeń.