Zbiór Form Artystycznych

W dniu 30.10.2018 r w Gminnym Ośrodku Kultury w Michałowie odbył się Wernisaż „Zbiór Form Artystycznych 2018” połączony z występami artystycznymi. W występach wzięli udział wykonawcy z jedenastu placówek: DPS „Jawor” z Jałówki, WTZ z Sokółki, Środowiskowy Dom Samopomocy z Bielska Podlaskiego, WTZ z Moniek,DPS „Spokojna Przystań” z Garbar, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy z Łaźni, DPS z Białegostoku, WTZ z Hajnówki, WTZ z Czarnej Białostockiej, WTZ z Kolna, WTZ z Nowej Woli.

Wystawione prace, nadesłane przez zaprzyjaźnione placówki, cieszyły się dużym zainteresowaniem i zebrały liczne pochwały. Różnorodność nadesłanych prac,ciekawe techniki wykonania zachwycały oglądających. Podczas występów zaprezentowano ciekawy repertuar, na który składały się piosenki, wiersze, skecze i pokazy tańców. Spotkanie to miało na celu pokazanie rozwoju artystycznego naszych podopiecznych oraz wspieranie integracji z innymi grupami. Po oficjalnej części zaproszono wszystkich obecnych do „Gospody” na posiłek i dyskotekę. Wspólna zabawa, tak lubiana przez wszystkich zgromadzonych, była okazją do zawarcia nowych znajomości i pogłębienia relacji ze znajomymi i przyjaciółmi z zaproszonych placówek. Celem przeglądu było rozwijanie zdolności artystycznych naszych podopiecznych, wspieranie ich kreatywności, a także promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych i integrowanie ich ze społeczeństwem.