Bal Karnawałowy

Wspólna dyskoteka z Warsztatem Terapii Zajęciowej z Moniek oraz Hajnówki w restauracji Gospoda Michałowo. Podczas imprezy zorganizowanych było dużo różnego rodzaju konkursów, gier i zabaw. Wszyscy świetnie się bawili.

Celem balu karnawałowego był rozwój aktywności ruchowej, muzycznej i artystycznej, kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy, tworzenie atmosfery życzliwości i współpracy, rozwijanie pozytywnych relacji w grupie, wytwarzanie pogodnego nastroju