Historia powstania

Fundacja Nowa Wola powstała i ma siedzibę w Nowej Woli na Podlasiu. W skład zarządu weszły następujące osoby: Małgorzata Pawluczuk -prezes, Ks. Jarosław Szczerbacz -wiceprezes. Radę Fundacji tworzą: Anatol Panasiuk, Joanna Szewczenko i Iwona Polecka. Fundacja Nowa Wola prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej oraz wspiera rodziny osób chorych, osieroconych i prowadzi działalność charytatywną.

Zarząd Fundacji Nowa Wola

Prezes fundacji Małgorzta Pawluczuk

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą TRANS PP . Od kilkudziesięciu lat szczęśliwa żona i matka dwóch dorosłych córek . Członkini rożnych stowarzyszeń społecznych i biznesowych , biorąca udział w wielu przedsięwzięciach lokalnych w strefie gospodarczej i społecznej . Od 2009 roku była czynnie zaangażowana w Radzie Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w Nowej Woli. Po przekształceniach w lutym 2015 roku odeszła z Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne i weszła do Zarządu Fundacji Nowa Wola. Sprawuje funkcję prezesa. Nade wszystko ceniąca mir domowy i stabilizację. Chęć niesienia pomocy wynika z otwartego serca na otaczający świat.

Wiceprezes fundacji Ks. Jarosław Szczerbacz

Ks. Jarosław Szczerbacz w 1987 roku ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie, a następnie w 1999 roku Chrześcijańską Akademię Teologiczną. 3 kwietnia 1988 roku z rąk biskupa łódzkiego i poznańskiego Szymona przyjął święcenia diakonatu, a 2 października tego samego roku kapłańskie. W latach 1988 – 1991 pełnił funkcję wikariusza katedry św. Aleksandra Newskiego w Łodzi i jednocześnie proboszcza parafii św. Mikołaja we Włocławku. W latach 1991 – 1995 był proboszczem parafii św. Anny w Kruszynianach, a od 1995 roku jest proboszczem parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Nowej Woli. Za swoją posługę był wielokrotnie nagradzany przez Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Od 2009 roku był czynnie zaangażowany w Zarządzie Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w Nowej Woli. Był inicjatorem utworzenia a potem prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Nowej Woli. Funkcję kierownika WTZ pełni do dzisiaj. Po przekształceniach w kwietniu 2015 roku odszedł z Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne i wszedł do Zarządu Fundacji Nowa Wola. Za działalność społeczną i charytatywną podczas Gali Ubi Caritas w 2021 roku został uhonorowany przez Prawosławny  Ośrodek Miłosierdzia Eleos. W 2023 roku odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Anatol Panasiuk

Profesor medycyny, lekarz, nauczyciel akademicki, członek Komitetu PAN, jest Ordynatorem Oddziału Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Wewnętrznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku. Od ponad 35 lat prowadzi zajęcia ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Autor wielu międzynarodowych publikacji naukowych, książek medycznych. Specjalista z zakresu m. in. chorób zakaźnych, medycyny morskiej i tropikalnej, zdrowia publicznego, chorób wewnętrznych i histopatologii. Nagrodzony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi. Zaangażowany czynnie w działalność różnych organizacjach społecznych, oświatowych, zdrowotnych oraz charytatywnych. Od 2009 roku wchodził w skład Rady Fundacji Podlaskiego Hospicjum Onkologicznego w Nowej Woli. A w 2015 roku współtworzył Fundację Nowa Wola i został członkiem Rady Fundacji. Żonaty, ma dwóch synów.

Joanna Szewczenko

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Warszawie W 2001r. uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego i została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku. W latach 1997- 2007 pracownik naukowy na Wydziale Marketingu i Zarządzania Politechniki Białostockiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców różnych branż (handlowej, motoryzacyjnej, produkcji spożywczej, budowlanej, drzewnej, usługowych, itp. ) w tym grup kapitałowych oraz podmiotów sektora finansów publicznych i organizacji pozarządowych. Znajomość praktyczna prawa cywilnego, handlowego, ubezpieczeniowego, gospodarczego, pracy, zamówień publicznych, administracyjnego i podatkowego. Doświadczenie w zastępstwie procesowym w sądach powszechnych oraz sądach polubownych. Partner w Kancelarii Radców Prawnych CAVERE Polecka Szewczenko spółka partnerska w Białymstoku.

Prezes & Wiceprezes Fundacji Nowa Wola