Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej na cmentarzu w Nowej Woli.

Nasi uczestnicy wzięli udział w nabożeństwie w Cerkwi Zaśnięcia Matki Bożej na cmentarzu w Nowej Woli. Uroczystą liturgię odprawiło wielu duchownych. Wszyscy mieli okazję pomodlić się, niektórzy mogli odwiedzić groby swoich bliskich.