Dzisiaj w Sali Białej Pałacu Prezydenckiego odbyła się uroczystość uhonorowania siedmiu działaczy cerkiewnych z obszaru działań pomocowych i socjalnych. Wśród tych osób został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi wiceprezes Fundacji Nowa Wola a jednocześnie kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej ks. Jarosław Szczerbacz

Wręczający odznaczenia, w imieniu Prezydenta RP, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski podkreślił, że odznaczenia są wyrazem uznania najwyższych władz Rzeczypospolitej, Kościołowi prawosławnemu w Polsce za długoletnie angażowanie się w ewangeliczną misję wspierania bliźnich w potrzebie. Zaznaczył, że działalność charytatywna Cerkwi zawsze była zauważana i doceniana przez Pałac Prezydencki. Teraz jedynie nastąpił moment, by głośno podziękowano za otwarte serca na ludzi w potrzebie