Mam Talent - Casting

Casting przed zbliżającym się Przeglądem Piosenki Nowoczesnej zawsze cieszy się sporym zainteresowaniem wśród uczestników. Wszyscy bardzo chętnie biorą w nim udział, tworzą się nowe zespoły, zawiązują się nowe znajomości. To czas wielkich emocji, poruszenia i ciężkiej pracy.