Dzis odbyło się w naszej placówce spotkanie wigilijne, na które zaproszono sporo gości. Władze naszej gminy, Nadleśnictwo Żednia, proboszczy, dyrektorów.

Dziękujemy panu Burmistrzowi Michałowa za prezenty naszym podopiecznym, które osobiście wręczał.