Dzisiaj jak co roku w cerkwi pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Nowej Woli zebrali się wierni aby celebrować święto Archanioła Michała. Na nabożeństwie zjawili się zaproszeni proboszcze sąsiednich parafii. 

Święto zostało ustanowione w IV w. Archanioł Michał stoi na czele hufców niebieskich, zwycięsko walczący z szatanem, jest patronem m.in. policjantów i żołnierzy. Mimo chłodnej pogody nasi podopieczni także uczestniczyli w nabożeństwie