Ofiarowanie pańskie

Dziś 15 lutego wg nowego stylu wierni prawosławni świętują jedno z 12 Wielkich Świąt, a mianowicie Spotkanie Pańskie lub Ofiarowanie Pańskie. W cerkwi w Nowej Woli licznie zgromadzeni wierni tradycyjnie w tym dniu święcili świece  gromnice. W nabożeństwach wzięli udział nasi podopieczni.