Uroczystość święcenia wody

Dziś w cerkwi w Nowej Woli o godz. 12.00 odbyło się poświęcenie wody przed świętem Chrztu Pańskiego. Część uczestników warsztatu wraz z opiekunami było na tegorocznym poświeceniu. Uczestnicy podczas tych nabożeństw mieli okazję wspólnie się pomodlić i nabrać święconej wody.

Udział uczestników w uroczystościach miał na celu wyuczenie prawidłowego zachowania się w świątyni, a ramach treningu ekonomicznego była okazja zakupienia świec.