Nasi uczestnicy mieli dziś okazję wziąć udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez Agencję Artystyczną Galana Anna Zmarlicka z Krakowa. Zainteresowanie było ogromne, wszyscy byli bardzo chętni i aktywni do udziału w zorganizowanych zajęciach.

Warto organizować tego typu zabawy ponieważ stwarzają okazję do doskonalenia wyrazistej mowy, rozwijania pamięci, wyrabiania odwagi i śmiałości, uczą umiejętności współdziałania oraz wyrażania werbalnych i pozawerbalnych różnych stanów uczuciowych.