Nasi uczestnicy wzięli dziś udział w Wojewódzkiej Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych zorganizowanej przez Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „Start” oraz Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”. Zawody sportowe odbyły się w Obiekcie Rehabilitacyjno- Sportowym w Ogrodniczkach. Zawody odbyły się w dwóch grupach kobiet i mężczyzn oraz podzielone na konkurencje: bieżny tor przeszkód, rzut lotką do celu, rzut piłką lekarską, rzut piłką do kosza, pchnięcie kulą, rzut ringiem do celu, tenis stołowy oraz piłkarzyki.

Celem imprezy było upowszechnianie i promowanie sportu, wzrost aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych, promocja i popularyzacja integracji społecznej, czynny wypoczynek i pozytywna postawa. Propagowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych i rywalizacja sportowa.