W miniony piątek w restauracji Gospoda Michałowo odbył się coroczny Bal Charytatywny na rzecz Fundacji Nowa Wola. Impreza była bardzo udana, pełna sala gości, głośna muzyka i zabawa do białego rana. W tym roku podczas balu goście mieli okazję przywitać lampką szampana Juliański. Nowy Rok

Dziękujemy wszystkim za te miłe spotkanie, że byliście z nami…
Dostrzegamy i cenimy Waszą wrażliwość, otwartość na potrzeby innych i gotowość niesienia pomocy. Dzięki Waszej szczodrości możemy realizować nasze cele statutowe, czyli aktywnie pomagać.