Casting do Przeglądu Piosenki Nowoczesnej MAM TALENT

20 czerwca 2017
W dniu 20.06.2017 r., w Nowej Woli odbył się wewnętrzny casting wykonawców chcących zaprezentować się w V Przeglądzie Piosenki Nowoczesnej „Mam Talent”. Uczestnicy naszych Warsztatów Terapii Zajęciowej mieli okazję obejrzeć występy swoich kolegów i koleżanek, którzy występowali w bardzo różnorodnym repertuarze. Swoje interpretacje popularnych przebojów zaprezentowali: Dorota Popławska, Marek Leończuk, Maciek Filipczuk, Radosław Jarmacewicz oraz Tomasz Piwowarski. Ciekawy repertuar został bardzo dobrze odebrany przez zgromadzonych i był dowodem ciężkiej pracy występujących. Casting miał pokazać rozwój artystyczny naszych podopiecznych i wspomóc integrację z innymi oraz poprawić umiejętności autoprezentacji oraz budowanie poczucia własnej wartości. Po występach zarządzono przerwę, w trakcie której zebrało się jury, w skład, którego weszli wszyscy wychowawcy oraz psycholog. W tym czasie uczestnicy mieli możliwość wspólnej zabawy oraz wzięcia udziału w dyskotece.
Zdjęcia    Film