#Challenge

24 maja 2021
Przyjęliśmy wyzwanie „Niebieskie motyle 2021”
celem akcji jest poszerzenie Świadomości na temat autyzmu i przekazanie
iskierki przyjaźni osobom z autyzmem oraz ich rodzinom.