Green Day

Wolontariusze z zaprzyjaźnionego z nami od wielu lat Stowarzyszenia Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany „Anawoj” przyjechali dziś do nas z widowiskiem pt. „Green Day”. Przedstawienie poruszało takie problemy jak: segregacja śmieci, dbanie o środowisko i otoczenie, oszczędzanie wody oraz problem z powolnym zanikaniem integracji międzyludzkich. Wszystko było bardzo dobrze przygotowane, ciekawe i poruszające. Cały występ podzielony był na scenki tematyczne z podkładem muzycznym.

Celem przedstawienia było ukazanie nadal rozwijających się problemów naszej ziemi, które sami sobie tworzymy swoją bezmyślnością i złymi nawykami. Mocno zaakcentowany był prawidłowy model postępowania  w różnych sytuacjach.