W odpowiedzi na zaproszenie kilkoro uczestników naszego WTZ wzięło udział w III Konkursie Poetyckim Dla Osób Niepełnosprawnych „ZACZAROWANE STROFY”, który zorganizowany został  przez     Warsztat Terapii Zajęciowej w Hajnówce. Konkurs przeznaczony był dla osób z niepełnosprawnością – podopiecznych m.in. WTZ, DPS, ŚDS, SOSW, PZN i miał formę prezentacji jednego utworu poetyckiego w dwóch kategoriach do wyboru: poezja recytowana, oraz poezja śpiewana. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu była RODZINA, a każda placówka mogła zgłosić max. 3 wykonawców, którzy oceniani byli przez jury.

Celem udziału w  konkursie było zainteresowanie osób niepełnosprawnych poezją, rozwijanie wyobraźni, pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie zdolności recytatorskich, zachęcenie do występów na scenie, rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, oraz odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród osób z niepełnosprawnością.