Jubileusz 10 lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli

15 czerwca 2021
Dziś miały miejsce uroczyste obchody 10- lecia powstania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli. W 2010 roku 01 grudnia w Nowej Woli powstał Warsztat Terapii Zajęciowej , który stał się dopełnieniem działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Placówka stała się brakującym ogniwem działalności zmierzającej ku integracji społecznej osób niepełnosprawnych 4 ościennych gmin. Uczestnicy rozpoczęli terapię w 6 pracowniach tematycznych, a jej program dostosowany został do umiejętności oraz zainteresowań realizujących ją osób. Efekty tej działalności zawarte zostały w prezentacji, którą mogli zobaczyć uczestnicy urodzinowej gali. Na ręce zarządu Fundacji Nowa Wola zaproszeni goście złożyli życzenia i gratulacje. To dzięki warsztatom podopieczni mają możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania i nabywania umiejętności niezbędnych do aktywności społecznej i podjęcia zatrudnienia.

Goście uroczystości mieli też okazję obejrzenia wystawy prac podopiecznych, które z każdym kolejnym rokiem działalności są na coraz wyższym poziomie.

Uroczystość urodzinowa rozpoczęła się nabożeństwem w cerkwi Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Nowej Woli a zakończyła uroczystą galą, którą uświetnił występ kwartetu smyczkowego Sensum Quartet.

Galeria zdjęć