Dziś podopieczni naszego WTZ otrzymali środki pozyskane podczas kiermaszu charytatywnego, który dzięki przychylności dyrekcji odbył się 6 grudnia w Szkole Podstawowej w Gródku.

Na wkład własny niezbędny do zakupy nowego busa otrzymaliśmy ponad 5 tysięcy zł. Serdecznie dziękujemy darczyńcom oraz organizatorom: Pani Danuta Garkowska, Ewa Klimowicz, Bożena Gąsowska, Anna Trochimczyk, Iwona Lech, Emilia Szatałowicz.