Dziś otwarto i poświęcono z udziałem zaproszonych gości, samorządowców, mieszkańców i podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli 600m świeżo wyremontowanej drogi.

Remont drogi powiatowej kosztował 425 tysięcy zł, gdzie 383 tyś. stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a Powiat Białostocki i Gmina Michałowo wyłożyły z budżetów po 35 tyś. zł.