Ozdoby Wielkanocne ze Szkołą Podstawową nr 16 w Białymstoku

03 kwietnia 2019
W dniu dzisiejszym kilkoro podopiecznych naszej placówki wraz z instruktorami, udało się na zajęcia edukacyjne i warsztaty plastyczne do Szkoły Podstawowej nr 16 w Białymstoku. Podczas spotkania w klasach piątych i szóstych przeprowadzone zostały warsztaty wielkanocne. W trakcie ich trwania niepełnosprawni uczestnicy wspólnie z uczniami wykonali ozdoby okolicznościowe oraz przeprowadzili zajęcia dotyczące istoty działania warsztatu, wolontaryjnej działalności uczestników WTZ, jak też poznania możliwych sposobów niesienia pomocy innym. Udział w zajęciach miał na celu zobrazowanie potrzeby i konieczności budowania otwartej postawy na drugiego człowieka, kreowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych jak też ich rozwój społeczny oraz integrację wśród ludzi zdrowych.

Galeria zdjęć