Pierwszy dzień wiosny

21 marca 2019
W dniu dzisiejszym obchodziliśmy pierwszy dzień wiosny kalendarzowej. Uczestnicy pod nadzorem instruktora z pracowni technicznej wykonali tradycyjną „Marzannę”, która w starych Słowiańskich wierzeniach symbolizowała zimę.

Galeria zdjęć

Następnie udaliśmy się wszyscy na zewnątrz, żeby jak nakazuje zwyczaj spalić marzannę, przepędzić zimę i powitać długo oczekiwaną wiosnę. Celem było zapoznanie uczestników z dawnymi obrzędami i zwyczajami ludowymi oraz nauka organizacji i pracy w grupie podczas wykonywania kukły.