Podsumowanie roku 2017/2018

06 lipca 2018
Zdjęcia

Dzisiejszego dnia przed przerwą letnią odbyło się w naszej placówce spotkanie rodziców i opiekunów. Po przywitaniu gości kierownik zaprosił wszystkich do obejrzenia prezentacji multimedialnej obrazującej miniony rok pracy. W części artystycznej wystąpiło kilkoro uczestników prezentując utwory muzyczne. Po występach zaproszono wszystkich na słodki poczęstunek. Celem spotkania była integracja rodziców i opiekunów uczestników, jak również wymiana informacji na temat przebiegu rehabilitacji.