We wrześniu uczestniczyliśmy w cyklu imprez otwartych w ramach Projektu finansowanego ze środków Województwa Podlaskiego, których organizatorem był Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Wszystkie spotkania odbyły się w Bielskim Domu Kultury. Pierwszym był Przegląd Amatorski Twórczości Tanecznej Osób Niepełnosprawnych -edycja II, który odbył się dnia 14 września 2022 r. Podczas przeglądu zaprezentowało się osiem zespołów, które wykonały krótkie formy taneczne nagrodzone brawami, oraz nagrodami rzeczowymi.

Celem udziału w spotkaniach była integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, wymiana doświadczeń, kształtowanie tożsamości narodowej, zachęcanie niepełnosprawnych do aktywności twórczej, udział niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, oraz podniesienie własnej wartości uczestników spotkań.