Sprzątanie świata

Dnia 12. 10. 2018 kilkoro podopiecznych wraz z instruktorami wzięło udział w corocznej akcji sprzątania świata. Akcja obyła się na cmentarzu parafialnym w Nowej Woli i była połączona ze sprzątaniem opuszczonych grobów. Podopieczni posprzątali trzy groby i teren przed cmentarzem. Celem wyjazdu było budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej niepełnosprawnych oraz budowanie ich odpowiedzialności za środowisko naturalne.