VI Przegląd Pieśni Patriotycznej „Jestem Polakiem”

22 listopada 2017
Zdjęcia
W dniu dzisiejszym pięcioro podopiecznych naszej placówki wraz z opiekunami wzięło udział w VI Przeglądzie Pieśni Patriotycznej „ Jestem Polakiem” , który odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie. Organizatorem przeglądu był Warsztat Terapii Zajęciowej Sióstr NMPN, Gminny Ośrodek Kultury i Ochotnicza Straż Pożarna w Szumowie. W spotkaniu wzięło udział dziesięć placówek z regionu. Nasi podopieczni wykonali dwie pieśni patriotyczne, które cieszyły się dużym uznaniem ze strony publiczności. Za występ otrzymali oni słodki upominek, oraz nagrodę rzeczową. Udział w przeglądzie miał na celu kształtowanie tożsamości narodowej i postaw patriotycznych, udział w życiu kulturalnym, upowszechnianie osiągnięć artystycznych osób niepełnosprawnych, podniesienie poczucia własnej wartości uczestników przeglądu, jak też ich integrację ze środowiskiem lokalnym jak też wymianę doświadczeń.