VI Targi Ekonomii Społecznej w Białymstoku

04 czerwca 2017
W odpowiedzi na zaproszenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok wzięliśmy udział w VI Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej.  Odbyły się one na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego gdzie podmioty ekonomii społecznej prezentowały swoją działalność. Kadra WTZ wraz z uczestnikami na przygotowanym stanowisku prowadziła gry i zabawy animacyjne jak też prezentowane były prace wykonane przez podopiecznych WTZ. Na przygotowanej na środku placu wyspie udzielaliśmy również wywiadu i wszelkiego rodzaju informacji dotyczących działalności WTZ.
Zdjęcia