VIII Przegląd Pieśni Patriotycznej „ Jestem Polakiem”

14 listopada 2019
W dniu dzisiejszym kilkoro podopiecznych naszej placówki wraz z opiekunami wzięło udział w VIII Przeglądzie Pieśni Patriotycznej „ Jestem Polakiem” , który odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie. Organizatorem przeglądu był Warsztat Terapii Zajęciowej Sióstr NMPN, Gminny Ośrodek Kultury i Ochotnicza Straż Pożarna w Szumowie. W spotkaniu wzięło udział kilkanaście placówek z regionu. Nasi podopieczni wykonali pieśń patriotyczną pt. „Orzeł Biały”, która cieszyły się dużym uznaniem ze strony publiczności. Za występ otrzymaliśmy słodki upominek, oraz nagrodę rzeczową. Udział w przeglądzie miał na celu kształtowanie tożsamości narodowej i postaw patriotycznych, udział w życiu kulturalnym, upowszechnianie osiągnięć artystycznych osób niepełnosprawnych, podniesienie poczucia własnej wartości uczestników przeglądu, jak też ich integrację ze środowiskiem lokalnym jak też wymianę doświadczeń.

Galeria zdjęć