XVII Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne w Łazach

11-13 września 2019
W dniach 11-13 września sześcioro naszych podopiecznych wzięło udział w XVII Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatach Artystycznych Łazy 2019, tego roku były prowadzone pod hasłem ,,Niech dzieło mówi samo za ciebie” Warsztaty odbyły się w Łazach nad morzem w województwie zachodnio pomorskim organizatorem było Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI Koło w Koszalinie .

Galeria zdjęć

Od kilkunastu lat na  imprezę przyjeżdżają  artyści   oraz setki osób aktywnie działających twórczo: uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej ,Domów Pomocy Społecznej ,Środowiskowych Domów Samopomocy Społecznej ,Ośrodków Rehabilitacyjno –  Edukacyjnych ,Specjalnych Ośrodków szkolno-wychowawczych oraz członkowie stowarzyszeń . Reprezentanci zaproszonych placówek mieli możliwość zademonstrowania  swoich prac oraz pokazania nowatorskich technik plastycznych w namiotach tematycznych. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć różnobarwną twórczość osób niepełnosprawnych . Po za udziałem w zajęciach artystycznych wszyscy mogli uczestniczyć w projekcji filmu laureata  Europejskiego  Festiwalu Filmowego ,,Integracja Ty i ja „, oraz udział w piknikach i zajęciach artystycznych.