Dziś wyjechaliśmy całym warsztatem do Białegostoku na XX MARSZ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH co roku organizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI. Marsz trwał około 30 min. I przeszedł ul. Lipową w kierunku Rynku Kościuszki, uczestniczyło w nim bardzo dużo ludzi z placówek województwa Podlaskiego. Na zakończenie odbył się Festyn Integracyjny z muzyką i poczęstunkiem.

Celem marszu było przypomnienie społeczności lokalnej o istnieniu licznych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Marsz Godności ma też pomóc uświadomić społeczeństwo o różnorodności niepełnosprawności, pokazać też możliwości osób niepełnosprawnych i zwrócić uwagę na bariery, jakie im towarzyszą w codziennym życiu: edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturowe i mentalne.