Zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 16 w Białymstoku.

07 marca 2018
Zdjęcia
W dniu dzisiejszym kilkoro naszych podopiecznych wraz z opiekunami, udało się na zajęcia edukacyjne do Szkoły Podstawowej nr 16 w Białymstoku. Wraz z zagranicznymi wolontariuszami Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS, przeprowadziliśmy dwa spotkania dla klas czwartych, piątych i szóstych w których łącznie uczestniczyło ok. 170 dzieci. Zajęcia dotyczyły istoty działania warsztatu, wolontaryjnej działalności uczestników WTZ, jak też poznania możliwych sposobów niesienia pomocy innym. Udział w zajęciach miał na celu zobrazowanie potrzeby i konieczności budowania otwartej postawy na drugiego człowieka, kreowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych jak też ich rozwój społeczny oraz integrację wśród ludzi zdrowych.