Dwoje uczestników reprezentowało nasz warsztat podczas XI edycji przeglądu ,,Zwyczaje, Obrzędy i Tradycje – Etiudy Folklorystyczne Osób Niepełnosprawnych”. Impreza odbyła się w Bielskim Domu Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na zakończenie przeglądu zespoły otrzymały okolicznościowe dyplomy, statuetki i kosze upominków.

W tym roku zwyczaje , obrzędy i tradycje wyrażano w formie tańca, śpiewu, scenki. Folklor  jest nie tylko źródłem zachwytu artystycznego, ale także ważnym narzędziem zachowania dziedzictwa kulturowego. Tradycyjne tańce i śpiewy przekazują historię, tożsamość i wartości społeczności, a jednocześnie inspirują współczesne formy sztuki.